Zbog značajnog deficita stručnog kadra zdravstvenih radnika u Saveznoj Republici Nemačkoj, firma DEKRA Akademie (koja je deo kompanije DEKRA SE iz Štutgarta) i firma SERBO LAB doo, su potpisali Ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji o pružanju ekspertskih usluga za potencijalno medicinsko osoblje zainteresovano za poslovnu migraciju u nemackoj. Podizanjem nivoa znanja nemačkog jezika, koje se sertifikuje nivoom B2, kao i poboljšavanje stručnih kompetencija, firma SERBO LAB doo omogućava kandidatima obuke da nostrifikuju svoje diplome kako bi im se pružila mogućnost za dugoročno poslovno integrisanje, sami ili sa svojom porodicom, u nemčko društvo. Jedan od elemenata takve saradnje je i uključivanje lokalnih partnera u ove obuke kao buduće predavače. Oni su edukovani kroz radionice "train the trainer" da budu u mogućnosti da budućim polaznicima, na stručan način, prenesu program obuke koji je urađen od strane eksperata firme DEKRA Academie, neophodan za nostrifikaciju diplome.
Firma DEKRA Akademie je, bez posredovanja firme SERBOLAB doo, obezbedila kroz ugovore sa klijentima-poslodavcima u Nemačkoj, ZAPOSLENJE SVIM POLAZNICIMA OBUKE, koji u periodu od 12-18 meseci polože nemački jezik nivo B2 (sertifikovan od strane nemačkog TELC Instituta) i polože ispit stručnog znanja od strane akreditovanih trenera u Nemackoj. 
DEKRA je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti pružanja ekspertskih usluga, kako privatnim tako i koorporativnim klijentima u više od 50 zemalja širom sveta. Preko 28.000 zaposlenih širom sveta je posvećeno obezbeđivanju sigurnosti, kvaliteta i zaštiti životne sredine. Više informacija na sajtu www.dekra.com.

DEKRA Akademie je jedna od najvećih nemačkih kompanija u oblasti organizacije i realizacije treninga sa preko 6.300 održanih treninga godišnje širom zemlje. Svestran je partner u organizaciji treninga za privredu, javni sektor i privatna lica sa praktičnim i ciljno orjentisanim znanjima i kvalifikacijama u različitim oblastima i granama privrede. DEKRA Akademie je prisutna u oblasti realizacije treninga i u drugim zemljama, kao npr. Francuska, Italija, Danska i Mađarska, i konstantno i dinamično se širi i na druga tržišta. Više informacija na sajtu www.dekra-akademie.com.

Prijavi se