PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

O nama

SERBO LAB d.o.o. je osnovan 1992.godine. Partnerstvo sa nemačkom firmom DEKRA Akademie 2014.godine, odnosno migracija medicinskih radnika na rad u Nemačku i zagarantovan posao, prerasta u dugoročnu poslovnu saradnju potpisivanjem ugovora “O sticanju i pružanju jezičkih kompetencija sertifikovanim zdravstvenim radnicima u Srbiji, BiH i Makedoniji. Tim ugovorom SERBOLAB d.o.o. postaje član DEKRA group.

Detaljnije

O Projektu

Zbog značajnog deficita stručnog kadra zdravstvenih radnika u Saveznoj Republici Nemačkoj, firma DEKRA Akademie (koja je deo kompanije DEKRA SE iz Štutgarta) i firma SERBO LAB d.o.o. su potpisali Ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji o pružanju ekspertskih usluga za potencijalno medicinsko osoblje zainteresovano za poslovnu migraciju u nemačkoj.

Detaljnije

O DEKRI i DEKRA Akademie

DEKRA je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti pružanja ekspertskih usluga, kako privatnim tako i koorporativnim klijentima, u više od 50 zemalja širom sveta. Preko 28.000 zaposlenih širom sveta je posvećeno obezbeđivanju sigurnosti, kvaliteta i zaštiti životne sredine.

Detaljnije